Strømnett

Innovasjon innen strøm

Vi er en turn-key leverandør på fiber og jobber nå med å innta samme posisjon på strøm. Vår offensive satsing på området starter imidlertid med å introdusere en alternativ og innovativ gravemetode som gir en rekke fordeler for netteierne.

Spar tid

Avhengig av grunnforholdende kan vi produsere mellom 300-800 meter per lag.

Spar kostnader

Enhetspris per meter blir lavere når vi kan produsere relativt store volum per dag.

Miljøvennlig løsning

Fotavtrykket på miljøet utgjør en brøkdel sammenlignet med graving som anleggsmetode.

Innovative løsninger

BraCom Microtrenching har i en årrekke trenchet i asfalt og grus. Denne metoden er raskere, mer effektiv og langt mer bærekraftig enn andre metoder. Prinsippet er å sage et spor i stedet for å grave, bytte ut masse og asfaltere der det er nødvendig.

Vi har videreutviklet vårt trenchekonsept til å inkludere fresing, som i prinsippet bygger på den samme metodikken. Forskjellen er at fresing går bredere og dypere, og kan dermed brukes i strømnett som krever bredere grøfter og mer overdekning.

Vår freserigg har kapasitet til å lage traseer både for direkte nedlegging av kabler og kabelrør. Vi kan frese grøfter med en bredde på ca 20 cm med en dybde på ca 80 cm, som gir en overdekning på ca 60 cm. Dette er et supplement og et alternativ til tradisjonell graving i deler av nettverket, hovedsakelig i ytterkantene av distribusjonsnettet.

Effektiv grøftemetode

Erfaring viser at en freserigg, avhengig av grunnforholdene, kan frese mellom 300-800 meter per dag, noe som legger grunnlaget for en effektiv produksjon. Ettersom vi kan produsere relativt store volum per dag, kan vi tilby konkurransedyktige enhetskostnader per meter.

I tillegg etterlater vi ikke åpne fresespor. Vi gjør oss «ferdig» hver dag, som betyr at de negative konsekvensene knyttet til fremkommelighet er begrenset. Dette har også en positiv påvirkning på indirekte gravekostnader som trafikkdirigering og sikring langs vei.

Vi tilbyr helårsproduksjon, ettersom freseriggen også kan benyttes til vinterproduksjon, gitt at det er gunstige snøforhold og eller tilstrekkelig måkt.

Interessert i å høre mer om utbygging av strømnett?

BraCom tilbyr markedet en fresekapasitet som er en innovativ metode som gir netteierne åpenbare fordeler sammenlignet med alternative gravemetoder. Spesielt vil vi fremheve de miljømessige fortrinnene som i tillegg til tid og konkurransedyktige priser vil gi kundene åpenbare fordeler.

Kontorlandskap

Velg BraCom for en smartere, raskere og grønnere tilnærming til utbygging og vedlikehold av ditt strømnett.

Phone

Ring oss+47 67 80 00 01

Pin

Besøk ossMaridalsveien 323, 0872 Oslo

    Kontakt oss